ஆசிரியர்:தொ. மு. பாஸ்கரத் தொண்டைமான்/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. இந்தியக் கலைச்செல்வம்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. ஆடும் பெருமானும் அளந்த நெடுமாலும் (171 பக்கங்கள், )
 2. ஆறுமுகமான பொருள் (117 பக்கங்கள், )
 3. இந்தியக் கலைச்செல்வம் (205 பக்கங்கள், )
 4. இரசிகமணி டி. கே. சி (155 பக்கங்கள், )
 5. கம்பன் சுயசரிதம் (195 பக்கங்கள், )
 6. கலைமணி பாஸ்கரத் தொண்டைமான் கலைக் களஞ்சியம் (315 பக்கங்கள், )
 7. சீதா கல்யாணம் (83 பக்கங்கள், )
 8. பட்டி மண்டபம்-தீர்ப்புப் பேருரைகள் (155 பக்கங்கள், )
 9. பிள்ளையார்பட்டிப் பிள்ளையார் (56 பக்கங்கள், )
 10. வேங்கடத்துக்கு அப்பால்-வடநாட்டுக்கோயில்கள் பற்றிய வரலாறு (473 பக்கங்கள், )
 11. வேங்கடம் முதல் குமரி வரை-தமிழகத்துக் கோயில்கள்-1 (250 பக்கங்கள், )
 12. வேங்கடம் முதல் குமரி வரை-தமிழகத்துக் கோயில்கள்-2 (291 பக்கங்கள், )
 13. வேங்கடம் முதல் குமரி வரை-தமிழகத்துக் கோயில்கள்-3 (331 பக்கங்கள், )
 14. வேங்கடம் முதல் குமரி வரை-தமிழகத்துக் கோயில்கள்-4 (265 பக்கங்கள், )
 15. வேங்கடம் முதல் குமரி வரை-தமிழகத்துக் கோயில்கள்-5 (151 பக்கங்கள், )