ஆசிரியர்:பேரா. அ. திருமலைமுத்துசாமி/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. A Bibliography on Thirukkural (56 பக்கங்கள், )
 2. ABC of Library Science (177 பக்கங்கள், )
 3. Essays on Library Science (200 பக்கங்கள், )
 4. Saiva Nanneri (187 பக்கங்கள், )
 5. அமெரிக்க நூலகங்கள் (80 பக்கங்கள், )
 6. அறிவியற் சோலை (103 பக்கங்கள், )
 7. ஆஞ்சநேய புராணம் (12 பக்கங்கள், )
 8. இலக்கிய மலர்கள் (141 பக்கங்கள், )
 9. இலக்கியத்தில் விலங்குகளும், பறவைகளும் (79 பக்கங்கள், )
 10. உயர்நிலைப் பள்ளி நூலகம் (99 பக்கங்கள், )
 11. கிராம நூலகக் கையேடு (39 பக்கங்கள், )
 12. தமிழ்நாடும் மொழியும் (261 பக்கங்கள், )
 13. நூலக அமைப்பியல் (89 பக்கங்கள், )
 14. நூலக ஆட்சி (92 பக்கங்கள், )
 15. நூலக நாட்டில் நூற்றிருபது நாட்கள் (274 பக்கங்கள், )
 16. நூலகவியல் சிந்தனைகள் (247 பக்கங்கள், )
 17. நூல் நிலையம் (107 பக்கங்கள், )
 18. மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் (97 பக்கங்கள், )
 19. மறுமலர்ச்சிக் கவிஞர்கள் (87 பக்கங்கள், )
 20. மலைவாழ் மக்கள்-நீலமலை (97 பக்கங்கள், )
 21. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்-வகுப்பு 10 (123 பக்கங்கள், )
 22. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்-வகுப்பு 5 (47 பக்கங்கள், )
 23. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்-வகுப்பு 6 (47 பக்கங்கள், )
 24. மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்-வகுப்பு 9 (156 பக்கங்கள், )
 25. முதலுதவி (86 பக்கங்கள், )
 26. முதல் பொது நூலக இயக்கம் (65 பக்கங்கள், )
 27. யாப்பருங்கலக் காரிகை-வினா விடை (111 பக்கங்கள், )
 28. விஞ்ஞானத்தின் கதை (82 பக்கங்கள், )