ஆசிரியர்:வல்லிக்கண்ணன்/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. நல்ல மனைவியை அடைவது எப்படி.pdf
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. அத்தை மகள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. அவள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. ஆண் சிங்கம்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. இருட்டு ராஜா
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 6. ஊர்வலம் போன பெரியமனுஷி
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 7. ஓடிப்போனவள் கதை
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 8. தமிழ் வளர்த்த ஞானியாரடிகள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 9. நல்ல மனைவியை அடைவது எப்படி
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 10. விஜயலஷ்மி பண்டிட்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 11. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 12. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 13. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அடியுங்கள் சாவுமணி (43 பக்கங்கள், )
 2. அத்தை மகள் (35 பக்கங்கள், )
 3. அன்னக்கிளி (வல்லிக்கண்ணன்) (123 பக்கங்கள், )
 4. அமர வேதனை (65 பக்கங்கள், )
 5. அருமையான துணை (134 பக்கங்கள், )
 6. அறிவின் கேள்வி (27 பக்கங்கள், )
 7. அவள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா (26 பக்கங்கள், )
 8. ஆண் சிங்கம் (139 பக்கங்கள், )
 9. ஆர்மேனியன் சிறுகதைகள் (மொழிபெயர்ப்பு) (237 பக்கங்கள், )
 10. ஆற்றல் மிகுந்த அருங்கவிஞர் (195 பக்கங்கள், )
 11. இருட்டு ராஜா (155 பக்கங்கள், )
 12. இருளடைந்த பங்களா (35 பக்கங்கள், )
 13. ஈட்டி முனை (43 பக்கங்கள், )
 14. ஊர்வலம் போன பெரியமனுஷி (35 பக்கங்கள், )
 15. எப்படி உருப்படும் (27 பக்கங்கள், )
 16. எழுத்தாளர்கள் பத்திரிகைகள்-அன்றும் இன்றும் (89 பக்கங்கள், )
 17. எழுத்து உலகின் நட்சத்திரம் (133 பக்கங்கள், )
 18. எழுத்து, சி. சு. செல்லப்பா (332 பக்கங்கள், )
 19. ஒய்யாரி (53 பக்கங்கள், )
 20. ஒரு வீட்டின் கதை (139 பக்கங்கள், )
 21. ஓடிப்போனவள் கதை (27 பக்கங்கள், )
 22. கடலில் நடந்தது (மொழிபெயர்ப்பு) (50 பக்கங்கள், )
 23. கல்யாணத்துக்குப்பிறகு காதல் புரியலாமா (19 பக்கங்கள், )
 24. கல்யாணம் இன்பம் கொடுப்பதா-இன்பத்தைக் கெடுப்பதா (19 பக்கங்கள், )
 25. கல்யாணி முதலிய கதைகள் (89 பக்கங்கள், )
 26. கார்க்கி கட்டுரைகள் (130 பக்கங்கள், )
 27. காலத்தின் குரல் (58 பக்கங்கள், )
 28. குஞ்சாலாடு (79 பக்கங்கள், )
 29. குமாரி செல்வா (47 பக்கங்கள், )
 30. கேட்பாரில்லை (17 பக்கங்கள், )
 31. கொடு கல்தா (49 பக்கங்கள், )
 32. கோயில்களை மூடுங்கள் (63 பக்கங்கள், )
 33. சகுந்தலா (173 பக்கங்கள், )
 34. சரஸ்வதி காலம் (194 பக்கங்கள், )
 35. சினிமாவில் கடவுள்கள் (34 பக்கங்கள், )
 36. சின்னஞ் சிறு பெண் (மொழிபெயர்ப்பு) (179 பக்கங்கள், )
 37. சிறந்த பதின்மூன்று சிறுகதைகள் (மொழிபெயர்ப்பு) (138 பக்கங்கள், )
 38. சுதந்திரப் பறவைகள் (165 பக்கங்கள், )
 39. செவ்வானம் (163 பக்கங்கள், )
 40. டால்ஸ்டாய் கதைகள் (159 பக்கங்கள், )
 41. தமிழில் சிறு பத்திரிகைகள் (353 பக்கங்கள், )
 42. தமிழ் வளர்த்த ஞானியாரடிகள் (211 பக்கங்கள், )
 43. தாத்தாவும் பேரனும் (மொழிபெயர்ப்பு) (307 பக்கங்கள், )
 44. தீபம் யுகம் (114 பக்கங்கள், )
 45. துணிந்தவன் (123 பக்கங்கள், )
 46. தோழி நல்ல தோழிதான் (193 பக்கங்கள், )
 47. நம் நேரு (99 பக்கங்கள், )
 48. நல்ல மனைவியை அடைவது எப்படி (18 பக்கங்கள், )
 49. நாசகாரக் கும்பல், வல்லிக்கண்ணன் (42 பக்கங்கள், )
 50. நாட்டியக்காரி (107 பக்கங்கள், )
 51. நினைவுச்சரம் (241 பக்கங்கள், )
 52. நிலைபெற்ற நினைவுகள்-1 (238 பக்கங்கள், )
 53. நிலைபெற்ற நினைவுகள்-2 (158 பக்கங்கள், )
 54. நெருப்பு மனிதன் நெல்சன் மண்டேலா (மொழிபெயர்ப்பு) (80 பக்கங்கள், )
 55. பாரதிக்குப்பின் தமிழ் உரைநடை (241 பக்கங்கள், )
 56. பாரதிதாசன் உவமைநயம் (73 பக்கங்கள், )
 57. புண்ணியம் ஆம் பாவம் போம் (சிறுகதைகள்) (251 பக்கங்கள், )
 58. புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் (321 பக்கங்கள், )
 59. புதுமைப்பித்தன் (இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் வரிசை) (87 பக்கங்கள், )
 60. மக்கள் கலாச்சாரத்தை மண்ணாக்கும் சக்திகள் (102 பக்கங்கள், )
 61. மத்தாப்பு சுந்தரி (27 பக்கங்கள், )
 62. மனிதர்கள் (130 பக்கங்கள், )
 63. மன்னிக்கத் தெரியாதவர் (168 பக்கங்கள், )
 64. மலையருவி கவிதைகள் (31 பக்கங்கள், )
 65. முத்தம் (42 பக்கங்கள், )
 66. முத்துக் குளிப்பு (125 பக்கங்கள், )
 67. ராகுல் சாங்கிருத்யாயன் (74 பக்கங்கள், )
 68. ராதை சிரித்தாள் (35 பக்கங்கள், )
 69. வசந்தம் மலர்ந்தது (187 பக்கங்கள், )
 70. வல்லிக்கண்ணனின் சிறப்புச் சிறுகதைகள் (159 பக்கங்கள், )
 71. வல்லிக்கண்ணனின் போராட்டங்கள் (94 பக்கங்கள், )
 72. வல்லிக்கண்ணனின் மணியான கதைகள் (195 பக்கங்கள், )
 73. வல்லிக்கண்ணன் கடிதங்கள் (179 பக்கங்கள், )
 74. வல்லிக்கண்ணன் கட்டுரைகள் (138 பக்கங்கள், )
 75. வல்லிக்கண்ணன் கதைகள்-1 (299 பக்கங்கள், )
 76. வல்லிக்கண்ணன் கதைகள்-2 (243 பக்கங்கள், )
 77. வல்லிக்கண்ணன் கதைகள்-3 (128 பக்கங்கள், )
 78. வாசகர்கள் விமர்சகர்கள் (179 பக்கங்கள், )
 79. வாழ விரும்பியவன் (75 பக்கங்கள், )
 80. வாழ்க்கைச் சுவடுகள் (380 பக்கங்கள், )
 81. விஜயலஷ்மி பண்டிட் (97 பக்கங்கள், )
 82. விடியுமா (102 பக்கங்கள், )
 83. விடிவெள்ளி (198 பக்கங்கள், )
 84. விவாகரத்து தேவைதானா (19 பக்கங்கள், )
 85. வீடும் வெளியும் (165 பக்கங்கள், )