உதவி:மெய்ப்புதவி

மெய்ப்பு சரிபார்த்தல்

தொகு

விக்கிமூலத்தின் மெய்ப்பு சரிபார்ப்பு வழியானது, ஐந்து நிலைகளை உடையதாகும் ( ProofreadPage extension)

எழுத்தில்லாப் பக்கம்
(Without text)
வெற்றுப்பக்கம்
(empty page)'’
மெய்ப்புப்பார்க்காதவை
(Not proofread)
மெய்ப்புப்பார்த்தவை
(Proofread)

சரிபார்க்கப்பட்டவை
(Validated)
சிக்கலானவை
(Problematic)

விவரங்கள்

தொகு

The first three are the normal pathway :

 
This color coding scheme is also visible in the page index view, where each page is listed with the appropriate background color.

In addition,

You will find the buttons that indicate these status levels under the edit window. If a previous contributor has proofread the page already, they will appear as below:

 
Five buttons

If no one has proofread the page yet, the buttons will appear as follows:

 
Four buttons


In both cases, you can change the status of the page by selecting the appropriate button and saving the page. If the green “Validate” button is not available to you, it will appear for other users if you select the yellow “Proofread” button and save.

The state of each page in a document is shown on the index page, as shown in the screenshot on the right.

The above status colours can be used in CSS with the following class names (to set the background-color property):

  • class="quality0"
  • class="quality1"
  • class="quality2"
  • class="quality3"
  • class="quality4"

இவற்றையும் காணவும்

தொகு
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=உதவி:மெய்ப்புதவி&oldid=624045" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது