நளவெண்பா

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

நளவெண்பாதொகு

ஆசிரியர்: புகழேந்திப் புலவர்

பாயிரம் பாடல் 01 முதல் 13 முடிய

1.சுயம்வர காண்டம்தொகு

பாடல் 14 முதல் 54
பாடல் 55 முதல் 110
பாடல் 111 முதல் 168

2.கலிதொடர் காண்டம்தொகு

பாடல் 169 முதல் 220
பாடல் 221 முதல் 270
பாடல் 271 முதல் 316

3.கலிநீங்கு காண்டம்தொகு

பாடல் 317 முதல் 360
பாடல் 361 முதல் 405
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=நளவெண்பா&oldid=483189" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது