பகுப்பு:வாழ்க்கை வரலாறு

ஒருவருடைய பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிலான வரலாற்றை நிரல்பட எழுதுவது வாழ்க்கை வரலாறு ஆகும். ஒருவர் தன்னுடைய வரலாற்றை தானே தன்வரலாறு எனவும் ஒருவருடைய வரலாற்றை மற்றவர் எழுதுவது பிறர் வரலாறு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இப்பகுப்பில் இவ்விரு வரலாறுகளும் பகுக்கப்படும்.

துணைப் பகுப்புகள்

இந்தப் பகுப்பின் கீழ் பின்வரும் ஒரு துணைப்பகுப்பு மட்டுமே உள்ளது.

"வாழ்க்கை வரலாறு" பகுப்பிலுள்ள பக்கங்கள்

இந்தப்பகுப்பின் கீழ் உள்ள 52 பக்கங்களில் பின்வரும் 52 பக்கங்களும் உள்ளன.