வனதேவியின் மைந்தர்கள்

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

வனதேவியின்
மைந்தர்கள்
ராஜம் கிருஷ்ணன்


தாகம்
பு:எண் 34, சாரங்கபாணித் தெரு

தி.நகர் சென்னை - 600 017
044-28340495, தொலை நகல் :28344528
மின்னஞ்சல்: tamilputhakalayam@yahoo.com
வலைப்பக்கம்: http://expage.com/tamilputhakalayam

http://akilan.50megs.com

வனதேவியின் மைந்தர்கள் (நாவல்)
முதல் பதிப்பு : ஆகஸ்டு, 2001
இரண்டாம் பதிப்பு : ஜனவரி 2007

விலை : ரூ. 90.00


VANADEVIYIN MAINDARGAL
Tamil Social novel
by RAJAM. KRISHNAN
(@) RAJAM KRISHNAN
Second edition : January, 2007
Cover design : K. Uma
Pages : 264
DHAGAM
N.No. 34, Sarangapani Street
T. Nagar, Chennai - 600 017
Phone : 044-28340495 Teiefax : 044-28344
E-mail: tamilputhakalayamsyahoo.com
Website: http://expage.com/tamilnuthakalayam
http://akilan.50megs.com
Prize : Rs.90.00
ISBN : 81-89629-10-7

Copyright warnning: No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechnical including photocopying or recording or by any information storage and retrieval system without prior permission in writing from Mrs. Rajam Krishnan, Chennai.

Laser Typeset at : Srinivasa Designs' Chennai-34. Ph.:98.413 84410
Printed at: NOVENA OFFSET PRINTING CO., Chennai-5 Ph: 28446166,28446891

உள்ளடக்கம்