முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

விக்கிமூலம் β

அகநானூறு

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. புத்தகத்தை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்!


பொருளடக்கம்

அகநானூறு (மூலம்)தொகு

1. களிற்றியானை நிரை (120 பாடல்கள்)தொகு

அகநானூறு/01 முதல் 10 முடிய
அகநானூறு/11 முதல் 20 முடிய
அகநானூறு/21 முதல் 30 முடிய
அகநானூறு/31 முதல் 40 முடிய
அகநானூறு/41 முதல் 50 முடிய
அகநானூறு/51 முதல் 60 முடிய
அகநானூறு/61 முதல் 70 முடிய
அகநானூறு/71 முதல் 80 முடிய
அகநானூறு/81 முதல் 90 முடிய
அகநானூறு/91 முதல் 100 முடிய
அகநானூறு/101 முதல் 110 முடிய
அகநானூறு/111 முதல் 120 முடிய

2. மணிமிடை பவளம்(180 பாடல்கள்)தொகு

அகநானூறு/121 முதல் 130 முடிய
அகநானூறு/131 முதல் 140 முடிய
அகநானூறு/141 முதல் 150 முடிய
அகநானூறு/151 முதல் 160 முடிய
அகநானூறு/161 முதல் 170 முடிய
அகநானூறு/171 முதல் 180 முடிய
அகநானூறு/181 முதல் 190 முடிய
அகநானூறு/191 முதல் 200 முடிய
அகநானூறு/201 முதல் 210 முடிய
அகநானூறு/211 முதல் 220 முடிய
அகநானூறு/221 முதல் 230 முடிய
அகநானூறு/231 முதல் 240 முடிய
அகநானூறு/241 முதல் 250 முடிய
அகநானூறு/251 முதல் 260 முடிய
அகநானூறு/261 முதல் 270 முடிய
அகநானூறு/271 முதல் 280 முடிய
அகநானூறு/281 முதல் 290 முடிய
அகநானூறு/291 முதல் 300 முடிய

3. நித்திலக் கோவை (100 பாடல்கள்)தொகு

அகநானூறு/301 முதல் 310 முடிய
அகநானூறு/311 முதல் 320 முடிய
அகநானூறு/321 முதல் 330 முடிய
அகநானூறு/331 முதல் 340 முடிய
அகநானூறு/341 முதல் 350 முடிய
அகநானூறு/351 முதல் 360 முடிய
அகநானூறு/361 முதல் 370 முடிய
அகநானூறு/371 முதல் 380 முடிய
அகநானூறு/381 முதல் 390 முடிய
அகநானூறு/391 முதல் 400 முடிய
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=அகநானூறு&oldid=480892" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது