கவியகம், வெள்ளியங்காட்டான்

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx. 

ஶ்ரீவெளியீடு

 

கவியகம்


கவிஞர் வெள்ளியங்காட்டான்

நூல்
கவியகம் (கவிதைகள்)

முதற்பதிப்பு
2005 ஜூலை

ஆசிரியர்
வெள்ளியங்காட்டான்

உரிமை
வெ.இரா. நளினி

வெளியீடு
என். மகேந்திரன்
யதி வெளியீடு, அரசமர வீதி,
ஆவராம்பாளையம், கோவை - 641 006.
தொலை பேசி : 2561015

அச்சும் அமைப்பும்
திலகா ஆப்செட் பிரஸ்
169-ஏ, 6வது வீதி தொடர்ச்சி,
காந்திபுரம், கோவை - 641 012.
தொலை பேசி : 2523205

நூலின் அளவு : டெம்மி 1/8
தாள் : 8 K.G. மேப்லித்தோ

பக்கங்கள் : 168

படிகள் : 1000

விலை : ரூ.50/-

தமிழ் வளர்ச்சித் துறை
நிதி உதவியால் வெளியிடப்படுகிறது என்பதை
நன்றியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

பொருளடக்கம்

5
7
9

முதலாவது: உறவுறல்

13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
55
57

இரண்டாவது: அறிவுறல்

60
63
66
69
72
75
78
80
90
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
115
118
120
122
124
126

மூன்றாவது: துறவுறல்

129
131
133
135
137
139
141
143
157
159
161

தனிப்பாடல்கள்:

162
163
164
165