முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

விக்கிமூலம் β

கம்பராமாயணம்

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

பொருளடக்கம்

பால காண்டம்தொகு

அயோத்தியா காண்டம்தொகு

ஆரணிய காண்டம்தொகு

கிட்கிந்தா காண்டம்தொகு

சுந்தர காண்டம்தொகு

யுத்த காண்டம்தொகு

 1. கடல் காண் படலம்
 2. இராவணன் மந்திரப் படலம்
 3. இரணியன் வதைப் படலம்
 4. வீடணன் அடைக்கலப் படலம்
 5. ஒன்னார் வலி அறி படலம்
 6. கடல் சீறிய படலம்
 7. வருணன் அடைக்கலப் படலம்
 8. சேது பந்தனப் படலம்
 9. ஒற்றுக் கேள்விப் படலம்
 10. இலங்கை காண் படலம்
 11. இராவணன் வானரத் தானை காண் படலம்
 12. மகுட பங்கப் படலம்
 13. அணி வகுப்புப் படலம்
 14. அங்கதன் தூதுப் படலம்
 15. முதற் போர் புரி படலம்
 16. கும்பகருணன் வதைப் படலம்
 17. மாயா சனகப் படலம்
 18. அதிகாயன் வதைப் படலம்
 19. நாகபாசப் படலம்
 20. படைத் தலைவர் வதைப் படலம்
 21. மகரக்கண்ணன் வதைப் படலம்
 22. பிரமாத்திரப் படலம்
 23. சீதை களம் காண் படலம்
 24. மருத்துமலைப் படலம்
 25. களியாட்டுப் படலம்
 26. மாயா சீதைப் படலம்
 27. நிகும்பலை யாகப் படலம்
 28. இந்திரசித்து வதைப் படலம்
 29. இராவணன் சோகப் படலம்
 30. படைக் காட்சிப் படலம்
 31. மூலபல வதைப் படலம்
 32. வேல் ஏற்ற படலம்
 33. வானரர் களம் காண் படலம்
 34. இராவணன் களம் காண் படலம்
 35. இராவணன் தேர் ஏறு படலம்
 36. இராமன் தேர் ஏறு படலம்
 37. இராவணன் வதைப் படலம்
 38. மண்டோதரி புலம்புறு படலம்
 39. வீடணன் முடி சூட்டு படலம்
 40. பிராட்டி திருவடி தொழுத படலம்
 41. மீட்சிப் படலம்
 42. திருமுடி சூட்டு படலம்
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=கம்பராமாயணம்&oldid=482871" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது