விக்கிமூலம்:இந்திய அளவிலான மெய்ப்புப் போட்டி 2

இந்திய அளவிலான இரண்டாம் விக்கிமூல மெய்ப்புப்போட்டி என்பது, 2020 ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் 1 முதல் 15 வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த மே மாதம், முதலாம் போட்டியானது, இனிதே இத்திட்டப்பக்கப்படி, நடைபெற்றது. முடிந்த முதலாம் போட்டியில், இந்திய அளவில் இரண்டாம் இடம் பெற்றோம். அதன் தொடர்ச்சியான, இந்த இந்திய அளவிலான இரண்டாம் மெய்ப்புப் போட்டியில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு தமிழ் சிறப்படைய வேண்டுகிறோம்.

போட்டியின் தற்போதைய நிலையினை அறிய இங்கு செல்லவும்.

விதிகள் தொகு

 • இங்குள்ள விதிகள் அனைத்தும், இந்திய விக்கிமூலத்திட்டத்தில் செயற்படும் அனைத்து மொழியினரின் ஒப்புதலோடு பின்பற்றப்படுகிறன. மேலதிகத் தகவல்களுக்கு, விக்கிமூலம்:இந்திய அளவிலான மெய்ப்புப் போட்டி 2/விதிகள் என்ற பக்கத்தினைக் காணவும்.
 • இருப்பினும், எளிமையாக கீழுள்ளவைகளை மனதில் கொள்ளுங்கள்.
  • நவம்பர் 1 முதல் 15 வரை போட்டிநூல்களில் செய்யப்படும் பங்களிப்புகள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
  • இணையத்தில் ஏற்கனவே இருக்கும் தரவுகளை எடுத்து இங்கு ஒட்டக்கூடாது.
  • மஞ்சளாக்குவதற்கு, 3 புள்ளிகளும்,
   பச்சை நிறத்திற்கு 1 புள்ளியும் வழங்கப்படும்.
   மற்ற நிறமுள்ள பக்கங்களுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படமாட்டாது.

போட்டிக்கான நூல்கள் தொகு

உங்கள் பங்களிப்புகளை மீண்டும் ஒருமுறை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்; சிறு பிழைகளும், கவனமின்மையும் பெரிதாக்கிடும் சூழலைத் தவிர்ப்போம்.

கீழுள்ள 91 நூல்களும், இந்திய விக்கிமூல மொழிகளுக்கானத் திட்டப்பக்கத்திலும், தமிழ் பங்களிப்புகளைக் கணக்கிடும் கருவியிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். எனவே, தகுந்த உரையாடல் இன்றி இங்கு நூல்களை சேர்க்கவோ நீக்கவோ செய்தால், கருவி நம் உழைப்பினை காட்டாது. எனவே, உரையாடலில் உங்கள் எண்ணங்களைத் தெரிவிக்கவும்.

 • கீழே உள்ள 91நூல்களின் நிறங்கள் மாற்றப்பட்டிருந்தாலும், பிழைத்திருத்தி உதவுங்கள். போட்டி காலம் என்பதால், நம் நண்பர்களால் சில பிழைகள் ஏற்பட்டிருக்கும்.
 1. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 1.pdf - பக்கங்கள் 405 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 2. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 2.pdf - பக்கங்கள் 357 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 3. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 6.pdf - பக்கங்கள் 485 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 4. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 7.pdf - பக்கங்கள் 485 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 5. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 9.pdf - பக்கங்கள் 365 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 6. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 10.pdf - பக்கங்கள் 397 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 7. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 13.pdf - பக்கங்கள் 604 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 8. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 14.pdf - பக்கங்கள் 484மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 9. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 15.pdf - பக்கங்கள் 485 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 10. அட்டவணை:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 16.pdf - பக்கங்கள் 581 மெய்ப்பு முடிந்தது
 11. அட்டவணை:அருள்நெறி முழக்கம்.pdf - பக்கங்கள் 095 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 12. அட்டவணை:நூறாசிரியம்.pdf - பக்கங்கள் 458 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 13. அட்டவணை:திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 1.pdf - பக்கங்கள் 293
 14. அட்டவணை:திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 2.pdf - பக்கங்கள் 355
 15. அட்டவணை:திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 3.pdf - பக்கங்கள் 338
 16. அட்டவணை:திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 4.pdf - பக்கங்கள் 267
 17. அட்டவணை:இலக்கியத் துறையில் தமிழ் வளர்ச்சிக்குரிய ஆக்கப் பணிகள்.pdf - பக்கங்கள் 043
 18. அட்டவணை:வைணமும் தமிழும்.pdf - பக்கங்கள் 367 மெய்ப்பு முடிந்தது
 19. அட்டவணை:திருவாசகத்தேன்.pdf - பக்கங்கள் 194 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 20. அட்டவணை:வேமனர்.pdf - பக்கங்கள் 129 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 21. அட்டவணை:கலிங்கத்துப்பரணி ஆராய்ச்சி.pdf - பக்கங்கள் 151
 22. அட்டவணை:வைணவ புராணங்கள்.pdf - பக்கங்கள் 122 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 23. அட்டவணை:கல்வி உளவியல் கோட்பாடுகள்.pdf - பக்கங்கள் 505
 24. அட்டவணை:அறிவியல் நோக்கில் இலக்கியம், சமயம், தத்துவம்.pdf - பக்கங்கள் 169
 25. அட்டவணை:அணுவின் ஆக்கம்.pdf - பக்கங்கள் 365
 26. அட்டவணை:கவிஞன், வெள்ளியங்காட்டான்.pdf - பக்கங்கள் 141 மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது
 27. அட்டவணை:கவியகம், வெள்ளியங்காட்டான்.pdf - பக்கங்கள் 168 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 28. அட்டவணை:புது வெளிச்சம்.pdf - பக்கங்கள் 139 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 29. அட்டவணை:புரவலன், வெள்ளியங்காட்டான்.pdf - பக்கங்கள் 141 சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 30. அட்டவணை:வெள்ளியங்காட்டான் கவிதைகள்.pdf- பக்கங்கள் 204 மெய்ப்பு முடிந்தது
  • [[ஆசிரியர்:]] எழுதிய நூல்கள்
 31. அட்டவணை:எழுத்து, சி. சு. செல்லப்பா.pdf - பக்கங்கள் 332
 32. அட்டவணை:விந்தன் கதைகள் 1.pdf - பக்கங்கள் 325 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 33. அட்டவணை:விந்தன் கதைகள் 2.pdf - பக்கங்கள் 323 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 34. அட்டவணை:பஞ்ச பூதங்களின் அறிவியல் கதைகள்.pdf - பக்கங்கள் 125 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 35. அட்டவணை:விடுதலை வீரர்கள் ஐவர்.pdf - பக்கங்கள் 79 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 36. அட்டவணை:பாசமுள்ள நாய்க்குட்டி.pdf - பக்கங்கள் 79 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 37. அட்டவணை:மணி பல்லவம் 4.pdf - பக்கங்கள் 173 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 38. அட்டவணை:பூமியின் புன்னகை.pdf - பக்கங்கள் 103 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 39. அட்டவணை:இலங்கைக் காட்சிகள்.pdf - பக்கங்கள் 150 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 40. அட்டவணை:அமுத இலக்கியக் கதைகள்.pdf - பக்கங்கள் 122 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 41. அட்டவணை:அய்யன் திருவள்ளுவர்.pdf - பக்கங்கள் 188 மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது
 42. அட்டவணை:அறிஞர் அண்ணா நினைவஞ்சலி.pdf - பக்கங்கள் 195 மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது
 43. அட்டவணை:அறிவியல் தமிழின் விடிவெள்ளி.pdf - பக்கங்கள் 209 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 44. அட்டவணை:அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை, குறிஞ்சி 2.pdf - பக்கங்கள் 201 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 45. அட்டவணை:ஆடும் பெருமானும் அளந்த நெடுமாலும்.pdf - பக்கங்கள் 171 மெய்ப்பு முடிந்தது
 46. அட்டவணை:மணி பல்லவம் 5.pdf - பக்கங்கள் 175 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 47. அட்டவணை:இஸ்லாம்-ஆன்மீக மார்க்கமா அறிவியல் மார்க்கமா.pdf - பக்கங்கள் 327 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 48. அட்டவணை:குறும்பா.pdf - பக்கங்கள் 67 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 49. அட்டவணை:ஊன்றுகோல், பண்டிதமணி.pdf - பக்கங்கள் 207
 50. அட்டவணை:முந்நீர் விழா.pdf - பக்கங்கள் 121 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 51. அட்டவணை:தமிழ்த் திருநாள்.pdf - பக்கங்கள் 13 மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது
 52. அட்டவணை:கரிகால் வளவன்.pdf - பக்கங்கள் 104 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 53. அட்டவணை:கடவுள் பாட்டு.pdf - பக்கங்கள் 67 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 54. அட்டவணை:அறிவியல் திருவள்ளுவம்.pdf - பக்கங்கள் 123
 55. அட்டவணை:அறவோர் மு. வ.pdf - பக்கங்கள் 212 மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது
 56. அட்டவணை:அறப்போர்.pdf - பக்கங்கள் 139 மெய்ப்புப்பணி முடிந்தது
 57. அட்டவணை:அகநானூறு 1, புலியூர்க் கேசிகன்.pdf - பக்கங்கள் 283 மெய்ப்பு முடிந்தது
 58. அட்டவணை:அகநானூறு 2, புலியூர்க் கேசிகன்.pdf - பக்கங்கள் 442 மெய்பு முடிந்தது
 59. அட்டவணை:அகநானூறு 3, புலியூர்க் கேசிகன்.pdf - பக்கங்கள் 275 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 60. அட்டவணை:தமிழில் இஸ்லாமிய இலக்கிய வடிவங்கள்.pdf - பக்கங்கள் 211 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 61. அட்டவணை:தாய், மக்சீம் கார்க்கி.pdf - பக்கங்கள் 551
 62. அட்டவணை:செந்தமிழ் பெட்டகம் 1.pdf - பக்கங்கள் 314
 63. அட்டவணை:திருவாசகம் சில சிந்தனைகள்-2.pdf - பக்கங்கள் 410
 64. அட்டவணை:சங்ககாலத் தமிழ் மக்கள்-3.pdf - பக்கங்கள் 159
 65. அட்டவணை:தமிழ் அங்காடி.pdf - பக்கங்கள் 291 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது.
 66. அட்டவணை:கருத்துக் கண்காட்சி.pdf - பக்கங்கள் 205 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது.
 67. அட்டவணை:மகான் குரு நானக்.pdf - பக்கங்கள் 88 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 68. அட்டவணை:குழந்தை மனமும் அதன் மலர்ச்சியும்.pdf - பக்கங்கள் 83 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது.
 69. அட்டவணை:முதற் குலோத்துங்க சோழன்.djvu - பக்கங்கள் 113
 70. அட்டவணை:வனதேவியின் மைந்தர்கள்.pdf - பக்கங்கள் 267
 71. அட்டவணை:அன்பு வெள்ளம்.pdf - பக்கங்கள் 117 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது.
 72. அட்டவணை:புதியதோர் உலகு செய்வோம்.pdf - பக்கங்கள் 235
 73. அட்டவணை:முருகன் அந்தாதி.pdf - பக்கங்கள் 47 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது.
 74. அட்டவணை:தமிழர் இனிய வாழ்வு.pdf - பக்கங்கள் 98 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 75. அட்டவணை:மீண்டும் சிருங்கேரி சென்றேன்.pdf - பக்கங்கள் 48 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 76. அட்டவணை:தமிழ்நாடும் மொழியும்.pdf - பக்கங்கள் 261 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 77. அட்டவணை:வருங்கால மானிட சமுதாயம்.pdf - பக்கங்கள் 106 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 78. அட்டவணை:சிலப்பதிகாரக் காட்சிகள்.pdf - பக்கங்கள் 77 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 79. அட்டவணை:சிரிப்பதிகாரம்.pdf - பக்கங்கள் 202
 80. அட்டவணை:செம்மொழிப் புதையல்.pdf - பக்கங்கள் 283
 81. அட்டவணை:நீளமூக்கு நெடுமாறன்.pdf - பக்கங்கள் 99 மெய்ப்பும், சரிபார்ப்பும் முடிந்தது
 82. அட்டவணை:தமிழர் இனிய வாழ்வு.pdf - பக்கங்கள் 98
 83. அட்டவணை:உழைப்பால் உயர்ந்த ஒருவர்.pdf - பக்கங்கள் 106
 84. அட்டவணை:காற்றில் வந்த கவிதை.pdf - பக்கங்கள் 149
 85. அட்டவணை:இரவீந்திரநாத தாகுர் எண்ணக் களஞ்சியம்.pdf - பக்கங்கள் 216
 86. அட்டவணை:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf - பக்கங்கள் 243
 87. அட்டவணை:சிறந்த வாழ்வுக்குச் சில யோசனைகள்.pdf - பக்கங்கள் 105
 88. அட்டவணை:கால்டுவெல்லின் திருநெல்வேலி சரித்திரம்.pdf - பக்கங்கள் 459
 89. அட்டவணை:சாவின் முத்தம்.pdf - பக்கங்கள் 47
 90. அட்டவணை:தேசிய இலக்கியம்-பெரியபுராணம்.pdf - பக்கங்கள் 228
 91. அட்டவணை:திவான் லொடபட சிங் பகதூர்.pdf - பக்கங்கள் 91


ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தொகு

 1. Sridhar G (பேச்சு) 08:20, 28 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 2. --தகவலுழவன் (பேச்சு). 02:48, 31 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]

நடுவர்கள் தொகு

 1. --தகவலுழவன் (பேச்சு). 02:46, 31 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 2. Sridhar G (பேச்சு) 09:11, 31 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 3. --TVA ARUN (பேச்சு) 10:29, 31 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 4. --அருளரசன் (பேச்சு) 12:26, 31 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]

போட்டிக் கருவிகள் தொகு

பரிசுகள் தொகு

விக்கிமூலம்:இந்திய அளவிலான மெய்ப்புப் போட்டி 2/பரிசுகள் --Muthumariaakash (பேச்சு) 08:32, 9 நவம்பர் 2020 (UTC)--Muthumariaakash (பேச்சு) 08:32, 9 நவம்பர் 2020 (UTC)--Muthumariaakash (பேச்சு) 08:32, 9 நவம்பர் 2020 (UTC)== கலந்து கொள்பவர் ==Reply[பதில் அளி]

 1. வெற்றியரசன் (பேச்சு) 16:38, 10 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 2. Tnse anita cbe (பேச்சு) 22:59, 10 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 3. Girijaanand 05:33, 11 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 4. KSK TRY (பேச்சு) 05:43, 11 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 5. Sgvijayakumar (பேச்சு) 13:38, 12 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 6. பிரபாகரன் ம வி (பேச்சு) 07:14, 13 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 7. Gladys jaba (பேச்சு) 06:06, 17 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 8. Pavithra Kannan (பேச்சு) 13:14, 17 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 9. S.PREMAMURUGAN (பேச்சு) 20:30' 17 அக்டோபர் 2020 (UTC)
 10. Tnse palanimuthu cbe 1:00, 18 அக்டோபர் 2020 (UTC)
 11. Neyakkoo (பேச்சு) 16:13, 26 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 12. Arularasan. G (talk) 00:28, 26 September 2020 (UTC)
 13. BalasubramaninanBalu1967 (talk) 02:15, 26 September 2020 (UTC)
 14. YousufdeenYousufdeen (talk) 05:45, 26 September 2020 (UTC)
 15. Jskcse4 (talk) 06:48, 26 September 2020 (UTC)
 16. Yaazheesan (talk) 12:57, 26 September 2020 (UTC)
 17. Girijaanand (talk) 10:16, 26 September 2020 (UTC)
 18. Fathima Shaila (talk) 04:34, 25 October 2020 (UTC)
 19. vmayil (talk) 20:44, 25 October 2020 (CET)
 20. Sgvijayakumar (talk) 16:48, 26 October 2020 (UTC)
 21. ஆதிலெட்சுமி (பேச்சு) 16:03, 28 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 22. Dr.Benjamin.jebaraj (பேச்சு) 16:46, 28 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 23. Aarlin Raj A (பேச்சு) 07:31, 30 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 24. தாட்சாயனி (பேச்சு) 11:59, 30 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 25. மகாலிங்கம்TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) 13:08, 30 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 26. உஷாநந்தினிஅசோக்குமார்Ushanandhiniashokkumar (பேச்சு) 13:08, 30 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 27. அமரதாரா (பேச்சு) 14:28, 30 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 28. TVA ARUN (பேச்சு) 10:30, 31 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 29. Rajendran Nallathambi (பேச்சு) 10:54, 31 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 30. Guruleninn (பேச்சு) 17:26, 31 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 31. சத்திரத்தான் (பேச்சு) 01:48, 1 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 32. தகவலுழவன் (பேச்சு). 03:40, 1 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 33. D9C670F2 (பேச்சு) 12:33, 1 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 34. சே. கார்த்திகா (பேச்சு) 13:20, 1 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 35. தேவிமுத்துராமலிங்கம்(பேச்சு)
 36. ரா.கார்த்திக் 16:53, 1 நவம்பர் 2020 (UTC)
 37. அருணன் கபிலன்]([[பயனர்:அருணன் கபிலன்]|பேச்சு]])
 38. இங்கர்சால், நார்வே
 39. வசந்தலட்சுமி
 40. S.Bhuvaneswari (பேச்சு) 11:59, 30 அக்டோபர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 41. ISWARYA THAVAMANI (பேச்சு) 15:28, 3 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 42. சா. சுதாகர் 17:40, 3 நவம்பர் 2020 (UTC)
 43. RAMESHKUMAR RAMASAMY (பேச்சு) 08:58, 4 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 44. Nithyasaba (பேச்சு) 09:01, 4 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 45. Dr.C.AMSAVENI (பேச்சு) 09:04, 4 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 46. N.saravanan saro (பேச்சு) 09:10, 4 நவம்பர் 2020 (UTC)N.saravanan saro (பேச்சு) 09:10, 4 நவம்பர் 2020 (UTC)N.saravanan saro (பேச்சு) 09:10, 4 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 47. M.SOWNDARIYA (பேச்சு) 09:32, 4 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 48. Thol.banu (பேச்சு) 14:55, 4 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 49. Yaazheesan (பேச்சு) 14:55, 5 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 50. VidhyasreeVidhyasree Mahalingam (பேச்சு) 14:12, 5 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 51. J.shobia (பேச்சு) 14:15, 5 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 52. Geethahicas (பேச்சு) 07:15, 6 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 53. Kannanhicas (பேச்சு) 07:16, 6 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 54. Athithya.V (பேச்சு) 12:48, 7 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 55. Prasanthhicas (பேச்சு) 07:41, 9 நவம்பர் 2020
 56. Muthumariaakash (பேச்சு) 08:32, 9 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]
 57. -[பயனர்:Ramzan23CrescentNature|Ramzan23CrescentNature]] (பேச்சு) 14:17, 9 நவம்பர் 2020 (UTC)Reply[பதில் அளி]

Sarasshankar (பேச்சு)

குறிப்புகள் தொகு

பொதுவானவை தொகு

விக்கிக்குறியீடுகள் தொகு