அட்டவணை:இளந்தமிழா.pdf

பொருளடக்கம்

எண்தலைப்பு

 1. இளந்தமிழா

... 17

 2. குழந்தை விளையாட்டு

...19

 3. அழுங்குழந்தை

... 23

 4. பச்சைக் குழந்தை

...26

 5. குயிற் குஞ்சு

...27

 6. பூக்காரி

...31

 7. காவிரி

...34

 8. கண்ணீர்

...37

 9. கருக்கரிவாள்

...39

10. இளமை

...41

11. காதல்

...42

12. எதிர்பார்த்தல்

...43

13. அதுவா வெகு தொலைவு

...44

14. கவிதைச் சொல்

...47

15. கவிக்கனல்

...49

16. பொங்கல்

...51

17. அலைகள்

...53

18. சாந்தி

...54

19. விடை

...55

20. தோற்றம்

...56

21. விண்ணப்பம்

...57

22. சத்தியம்

...59

23. வாழ்க காந்தி

...65

24. இருளும் ஒளியும்

...67

25. அறிவாய் நீ

...70

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=அட்டவணை:இளந்தமிழா.pdf&oldid=1397613" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது