திருவிவிலியம்


(தொடர்ச்சி): பொருளடக்கம் 1

கி.பி.1723இல் தரங்கம்பாடியில் அச்சான தமிழ் விவிலியப் பகுதி நூலின் படிமம்.
திருவிவிலியக் கையெழுத்துச் சுவடி. பெயர்: சீனாய் பழஞ்சுவடி. ஆண்டு: கி.பி. 330-360. மத்தேயு 9:23ஆ-10:17 பாடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.மொழி: கிரேக்கம். பெரிய எழுத்து.
திருவிவிலியக் கையெழுத்துச் சுவடி - பெயர்: வத்திக்கான் பழஞ்சுவடி. ஆண்டு: கி.பி 949. லூக்கா 17:34-18:8 பாடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.மொழி: கிரேக்கம். பெரிய எழுத்து.

திருவிவிலியம்தொகு

திருவிவிலிய‌த்தின் பொருள‌ட‌க்க‌ம்

பழைய ஏற்பாட்டு நூல்கள் (The Old Testament Books)தொகு

தொடக்க நூல்தொகு
விடுதலைப் பயணம்தொகு
லேவியர்தொகு
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=திருவிவிலியம்&oldid=19090" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது